Disclaimer en Privacyverklaring

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of geopenbaard, in welke vorm of op welke wijze ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Helders Historische Reddingboten Collectief (hierna genoemd: het Collectief).

Disclaimer

Het Collectief stelt haar site met de grootst mogelijke zorg en aandacht samen. Het Collectief kan echter niet garanderen dat de site of de inhoud daarvan altijd actueel, volledig of betrouwbaar is. Geciteerde meningen zijn niet noodzakelijkerwijs die van het Collectief. Voor de inhoud geldt dat we onze uiterste best hebben gedaan eventuele rechthebbenden te achterhalen. Mocht iemand desondanks menen rechthebbende te zijn, neem dan contact op met het Collectief.

Alle informatie op deze site kan op elk moment worden gewijzigd. Het is bovendien mogelijk dat (een deel van) de site tijdelijk niet te raadplegen is.

Het Collectief is niet aansprakelijk voor enige schade die – direct of indirect – voortkomt uit het gebruik van informatie die via deze site verkregen is dan wel voor schade die mogelijkerwijs voort zou kunnen vloeien uit tijdelijke onbereikbaarheid van (delen van) de site. Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.

Privacy

Op de website worden de bezoekers niet gevolgd t.b.v. reclamedoeleinden via tracking cookies en andere volgtechnieken. De website gebruikt wel functionele en analytische cookies. Deze cookies zijn nodig voor de werking van onze website en het bijhouden van statistieken.
IP adressen worden vastgelegd voor het bijhouden van bezoekersstatistieken, het opsporen van misbruik en voor misbruikpreventie.
De statistieken worden geanonimiseerd en niet gedeeld met andere partijen.

Aan wie worden uw gegevens doorgegeven?

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen:
Leveranciers (waaronder „bewerkers”). Wij maken gebruik van leveranciers, waaronder websitebeheerders en hosting bedrijven voor het hosten van onze website. De hosting provider host uw gegevens in Nederland. De websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot uw gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.